Tiranë, Presidenti i BSPSH takohet me Sekretarin e Përgjithshëm të “industriAll Europe”

Print
Kalaja Sekretari industriAll 271016 01 S Kalaja Sekretari industriAll 271016 02 S Kalaja Sekretari industriAll 271016 03 S
Kalaja Sekretari industriAll 271016 04 S Kalaja Sekretari industriAll 271016 05 S Kalaja Sekretari industriAll 271016 06 S
Kalaja Sekretari industriAll 271016 07 S Kalaja Sekretari industriAll 271016 08 S