Pas shumë negociatave dhe grevës paralajmëruese një orëshe arrihet Marrëveshja

Print
10 11 16 01 SPMSH Iliria Electric S 10 11 16 02 SPMSH Iliria Electric S 10 11 16 03 SPMSH Iliria Electric S
10 11 16 04 SPMSH Iliria Electric S 10 11 16 05 SPMSH Iliria Electric S 10 11 16 06 SPMSH Iliria Electric S