Presidenti i BSPSH Gëzim Kalaja dhe përfaqësuesit e sindikatave egjiptiane takohen me ministrin Blendi Klosi

Print
07 01 17 BSPSH Sind Egjyptiane 02 S 07 01 17 BSPSH Sind Egjyptiane 01 S 07 01 17 BSPSH Sind Egjyptiane 03 S
07 01 17 BSPSH Sind Egjyptiane 04 S 07 01 17 BSPSH Sind Egjyptiane 05 S