Zhvilloi punimet Konferenca Kombëtare e Sindikatës së Pavarur të Minatorëve të Shqipërisë

Print
22 Tetor 08 S 22 Tetor 01 S 22 Tetor 06 S
22 Tetor 02 S  22 Tetor 11 S  22 Tetor 03 S 
22 Tetor 04 S  22 Tetor 12 S
 
22 Tetor 13 S  
22 Tetor 09 S  22-Tetor-16-S 22 Tetor 10 S 
22 Tetor 14 S  22 Tetor 15 S  22 Tetor 17 S