Presidenti i BSPSH i ftuar nderi në aktivitetin e zhvilluar nga Konfederata Turke “MEMURSEN”

Print
23-Nentor-04-S 23 Nentor 10 S 23 Nentor 11 S
23-Nentor-06-S 23 Nentor 03 S 23 Nentor 02 S
23 Nentor 01 S  23 Nentor 07 S  23 Nentor 05 S 
23 Nentor 09 S  23 Nentor 08 S  23 Nentor 12 S