Mblidhet Asambleja Kombëtare, miratohet platforma politike, social-ekonomike e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë për 4-vjeçarin 2017-2021 në kuadrin e zgjedhjeve parlamentare

Print
Asambleja kombetare 200617 07 S Asambleja kombetare 200617 01 S Asambleja kombetare 200617 02 S
Asambleja kombetare 200617 03 S Asambleja kombetare 200617 04 S Asambleja kombetare 200617 05 S
Asambleja kombetare 200617 06 S Asambleja kombetare 200617 08 S Asambleja kombetare 200617 09 S
Asambleja kombetare 200617 10 S Asambleja kombetare 200617 11 S