Detyrat e Asamblesë Kombëtare të BSPSH

Print
There are no translations available.

Asambleja Kombëtare drejton gjithë veprimtarinë e BSPSH-së në periudhën midis dy kongreseve.Me propozim të Këshillit Kombëtar,vendos kooptimin e anëtarëve të Këshillit Kombëtar që janë larguar nga BSPSH për arsye të ndryshme.
Me propozim të Këshillit Kombëtar, vendos për aderimin në BSPSH të strukturave sindikale të reja ose të atyre, që janë larguar nga ky bashkim.
Asambleja Kombëtare e BSPSH ka të drejtë të marrë çdo lloj  vendimi që ka të bëje me strukturat sindikale të BSPSH-së dhe të tretëve përveç atyre, që janë normativa dhe detyrime kongresuale.