Tiranë/ Përfaqësuesi i AFL-CIO takohet me drejtuesit e BSPSH

Print
AFL CIO 05 S AFL CIO 06 S AFL CIO 07 S
AFL CIO 08 S AFL CIO 09 S AFL CIO 10 S