Siguria dhe shëndeti në punë në miniera, seminar i SPMSH me Konfederatën Botërore të Sindikatave

Print
i1 311115 S i2 311115 S i3 311115 S
i4 311115 S i5 311115 S i6 311115 S
 i7 311115 S