Fushë- Arrëz, protestë model e Sindikatës së Pavarur të Minatorëve të Shqipërisë. Punonjësit e minierave dhe fabrikës së pasurimit në shesh, kërkojnë rifillimin e punës

Print
Fushearrez 190116 16 S Fushearrez 190116 15 S Fushearrez 190116 13 S
     
Fushearrez 190116 13 S Fushearrez 190116 12 S Fushearrez 190116 11 S
     
Fushearrez 190116 10 S Fushearrez 190116 09 S Fushearrez 190116 08 S
     
Fushearrez 190116 07 S Fushearrez 190116 05 S Fushearrez 190116 04 S
     
Fushearrez 190116 03 S Fushearrez 190116 02 S Fushearrez 190116 01 S