Lezhë, BSPSH dhe SPILT dhe kompania “Mali” firmosin kontratën kolektive !!!

Print
BSPSH Lezhe150116 01 S BSPSH Lezhe150116 02 S BSPSH Lezhe150116 03 S
BSPSH Lezhe150116 04 S BSPSH Lezhe150116 05 S BSPSH Lezhe150116 06 S