Seminar mbi bashkëpunimin e Medias dhe Sindikatës

Print
There are no translations available.

seminar-me-medianMë datë 08-07-2011 dhe datë 13- 07-2011 u zhvilluan në qytetin e Shkodrës dhe Tiranës , seminare mbi bashkëpunimin e Medias dhe Sindikatës , si një faktor i rëndësishëm në zgjidhjen e problemeve sociale.

Seminaret u zhvilluan në frymën e ballafaqimit dhe debatit .

Këto seminare janë në kuadrin e projekteve të BSPSH-së me Fondacionin “ Friedrich Ebert Stiftung “.