Ohër, mbahet seminari rajonal organizuar nga EZA

Print
There are no translations available.

02 11 16 01 Oher

Presidenti i BSPSH Gëzim Kalaja mori pjesë në seminarin rajonal të organizuar nga EZA në Ohër më 7-10 Shtator 2016. Në këtë takim drejtuesit e sindikatave të vendeve të ballkanit prezantuan përvojat e tyre përsa i përket dialogut social dhe rrugët që duhet të ndiqen që ai të jetë i vazhdueshëm dhe produktiv. Vlen të theksohet se ky event pati jehonë në media kryesisht në “O2 Телевизија”. Gjatë intervistës së dhënë për këtë televizion, Presidenti i BSPSH Gëzim Kalaja u shpreh ndërmjet të tjerave se takime të tilla janë shumë të rëndësishme për sindikatat e rajonit tonë.

02 11 16 01 Oher S 02 11 16 02 Oher S 02 11 16 03 Oher S
02 11 16 04 Oher S