BSPSH

BSPSH DHE BSPK SË BASHKU ME NJË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

BSPSH DHE BSPK SË BASHKU ME NJË MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI

Më datë 13.01.2014 në selinë e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë u nënshkrua marrëveshja e bashkëpunimit të BSPSH…

More...

BSPSH i akordon  Kryeministrit Berisha Medaljen e Lartë “Nderi i Sindikalizmit Shqiptar”

More...
100 vjet Shtet Shqiptar

100 vjet Shtet Shqiptar

Shqipëri - Festohet 100 vjetori i pavarësisë

More...
Dekorimi i 4 sindikalistëve të BSPSH ...

Dekorimi i 4 sindikalistëve të BSPSH ...

Më datë 15 Maj 2012 , Presidenti i Republikës , z. Bamir Topi dekoroi me Medaljen “Pishtari i Demokracisë “…

More...
Një filozofi që qëndron aktuale...

Një filozofi që qëndron aktuale...

Popullit, zot të fateve të tij, popullit, të aftë të mendojë, i ka hije të luftojë jo me armë, por…

More...
Dekorimi i BSPSH-së

Dekorimi i BSPSH-së

Presidenti Topi dekoron Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë me “Medaljen e Artë të Shqiponjës” për kontribut te çmuar…

More...
20 vjet BSPSH

20 vjet BSPSH

Image taken from the movie "The Kingdom"

Me date 16 Shkurt u festua 20 - vjetori i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura te Shqipërisë

More...
Protestë e Minatorëve

Protestë e Minatorëve

Image taken from the movie "Transformers"

Protestë me Minatorët e Minjerës së Selenicës në Vlore

More...
Takim i përzëmërt miqsh

Takim i përzëmërt miqsh

Z.Les Valesa Presidenti i pare dhe themeluesi i Solidarnosit, si dhe President i shtetit Polak në një takim të përzëmërt…

More...
Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2010 JoomlaWorks, a business unit of Nuevvo Webware Ltd.

SINDIKATA E PAVARUR E MINATORËVE TË SHQIPËRISË

E-mail Print PDF
Sindikata e Pavarur e Minatorëve të Shqipërisë është një organizatë sindikaliste e pavarur në nivel kombëtar , e themeluar me urdhër te Ministrit të Drejtësisë  nr.10/1 datë 15.02.1991 dhe vendimin e Gjykatës të Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 4 datë 24.01.1995 .

SPMSH në hyrje të stautit të saj proklamon :

“Ne anëtarët e sindikatës të pavarur të minatorëve të Shqipërisë , minator, punonjës të industrisë së minierave , punëtor dhe nënpunës të shërbimit të këtij sektori , si dhe të sektorëve që lidhen studimin e shfrytëzimit të pasurive nëntokësore , të bindur në domosdoshmërinë e demokratizimit të shoqërisë duke pasur për qëllimin mbrojtjen e intersave profesionale e sociale të anëtarëve të sindikatave tona luftojmë dhe punojmë për ngritjen e vazhdueshme të standardit të jetesës , duke konsoliduar dialogun social me partnerët , punëdhënësit për rritjen e pagave , përmirësimin e kushteve të punës , për të drejtën e grevës , për pjësëmarrjen aktive në drejtim të uljes së aksidenteve në punë , për uljen e sëmundjeve profesionale , si dhe për të gjithë të drejtat legjitime të punonjësve “.

Programi dhe qëllimet: SPMSH si organizatë e pavarur e nivelit kombëtar është bashkim vullnetar sindikalist që realizon përfaqësimin e interesave të punonëjsve të industrisë , të degëve të kromit , të bakrit , të qymyreve , të gjeologjisë , të ndërtim – minierave , të guroreve , të fabrikave të pasurimit , të fabrikave të çimentos , uzinave të përpunimit , si dhe të çdo dege tjetër të industrisë si të punonjësve të naftës, energjitikës , kimisë që pranojnë të jenë të bashkuar vullnetarisht në këtë sindikatë .
SPMSH  si organizatë mbi baza vullnetare ka për mision të mbrojë interesat e anëtarëve të saj në përputhje me legjislacionin dhe konventat ndërkombëtarë të punës . Ajo merr pjesë dhe bëhet faktor ne jetën politike për mbrojtjen e interesave të punonjësve të saj  .

SPMSH është person juridik i pavarur në kryerjen e veprimtarisë së saj sindikaliste . Ajo jep llogari për veprimtarinë e saj vetëm  përpara strukturave të zgjedhura sindikale në përputhje me nenet përkatëse të satutit .

SPMSH do të ketë  datën 1 Maj si ditë përkujtimore të solidaritetit ndërkombëtar të punonjësve , si dhe  datën 1 Janar e cila përkon me ditën e fillimit të grevës së minatorëve në Valias dhe ditën e themelimit të SPMSH.

SPMSH aderon në Bashkimin e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë (BSPSH ) dhe përfaqëson atje punonjësit e të gjitha degëve që bëjnë pjesë në strukturat e saj .

SPMSH ëshët anëtare me të drejta të plota në EMCEF dhe FMI.

E drejat e anëtarësimit: Pranimi i çdo individi në organizatën sindikale bëhët nëpërmjet deklarimit të tij në Këshilin sindikal të ndërmarrjes apo institucionit për t’u anëtarësuar duke pranuar statutin dhe programin e SPMSH .
Shtrirja e strukturave sindikale të SPMSH sipas profesioneve dhe territorit është:

Sipas profesioneve : 
 1. Gjeologji
 2. Ndërtim – miniera
 3. Miniera qymyri
 4. Alb-krom
 5. Alb-bakër
 6. Baoksite-bitume
 7. Metalurgji
 8. Fabrika të çimentos
 9. Gurore
 10. Naftë
 11. Kimi- metalurgji
 12. Energjitikë

Sipas territorit :

 1. Prefektura Tiranë
 2. Prefektura Shkodër
 3. Prefektura Peshkopi
 4. Prefektura Korçë
 5. Prefektura Elbasan
 6. Prefektura  Durrës
 7. Prefektura Berat
 8. Prefektura Fier
 9. Prefektura Vlorë
 10. Prefektura Gjirokastër
 11. Prefektura Lezhë
 12. Prefektura Kukës

Strukturat drejtues organizative të BSPSH :

- Kongresi
- Presidenti
- Zv/Presidenti
- Këshilli Kombëtar
- Kryesia e Përgjithshme
- Rrjeti  Gruas
- Rrjeti Rinisë
- Këshillat Sindikale të Rajoneve
- Këshillat Sindikale të Ndërmarrjeve

SPMSH deri në fund të vitit 2012 ka lidhur kontrata të nivelit të parë dhe të dytë me kompani dhe ndërmarrje të cilat shtrihen në të gjithë territorin e Shqipërisë rreth 63 kontrata .
Selia e SPMSH ndodhet në Rrugën e Kavajës , Ish – ndërmarrja Gjeologjike- Tiranë .
Presidenti i sindikatës z. Gëzim Kalaja .

 

Mblidhet Asambleja Kombëtare, miratohet platforma politike, social-ekonomike e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë për 4-vjeçarin 2017-2021 në kuadrin e zgjedhjeve parlamentare

Mblidhet Asambleja Kombëtare, miratohet platforma politike, social-ekonomike e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë për 4-vjeçarin 2017-2021 në kuadrin e zgjedhjeve parlamentare

Platforma i është dërguar partive politike B.S.P.SH-ja si një ndër konfederatat më të mëdha sindikale në vendin tonë që prej themelimit ka dhënë dhe jep kontributin e saj në zhvillimin e proçeseve demokratike, në garantimin e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut duke i konsideruar reformat të domosdoshme për përparimin ekonomik të vendit, për të realizuar dhe për të përshpejtuar objektivat e integrimit të Shqipërisë në BE. Parimi themelor i veprimtarisë së B.S.P.SH-së ka qënë...

AlbanianEnglish (United Kingdom)

Të rejat e BSPSH

Mblidhet Asambleja Kombëtare, miratohet …

Mblidhet Asambleja Kombëtare, miratohet platforma politike, social-ekonomike e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë për 4-vjeçarin 2017-2021 në kuadrin e zgjedhjeve parlamentare

Platforma i është dërguar partive politike B.S.P.SH-ja si një nd...

Hapet fushata e zgjedhjeve në SPMSH

Hapet fushata e zgjedhjeve në SPMSH

Mblidhet Konferenca  e 7-të e Sindikatës së Pavarur të Min...

Ratifiko Konventen e ILO C190

 

Partneret

afl-cio-partner Faqja elektronike në internet e Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë mundesohet falë mbështetjes financiare të Qëndrës së Solidaritetit të Sindikatave Amerikane AFL-CIO.


ituc logo2BSPSH eshte anetare e ITUC

Gazeta Sindikalisti

Connect with us

 • fbBSPSH
 • fbRrjeti Rinor
 • tw
 • rss
 • in

Contact us

 • Add:Rruga e Kavajes, Ish - Ndermarrja Gjeologjike
  Tirane,
  Albania
 • Tel: +355 4 2 472154
 • Tel: +355 4 2 227579
 • Email:info@bspsh.org.al
You are here Home Federatat MINATORËT